کیف کمری ارزان

1 پست

کیف کمری مخفی

ارزش کیف کمری را کسانی که استفاده کرده اند می دانند. کیفی که ما را از شر وسایل بد شکلی (مانند سویچ خودرو) که توی جیب شلوار خیلی اذیت کن هستند(و خیلی هم زشت دیده می شوند), نجات می دهد. علاوه بر آن در فعالیتهایی مانند دویدن, کوهنوردی, پیاده روی, […]