کیف زنانه

1 پست

کیف خرید جادویی توت فرنگی

کیف خرید جادویی توت فرنگی

دلیل معرفی این کالا این هست که : این کیف خرید جادویی توت فرنگی من را به یاد کیف های کوچگ و کلاسیک زنانه در فیلم های دهه 70 انگلیس انداخت. کیفی که در حالت عادی به شکل یک توت فرنگی کوچک و با نمک هست که می توانید از […]