کیف دخترانه

1 پست

کیف دخترانه

کیف دستی طرح دو بعدی

دنیای ما وارونه هست و کار دنیا همیشه برعکسه. همیشه چیزهایی که دو بعدی هستند را دوست داریم که سه بعدی باشند یا حداقل سه بعدی به نظر برسند. و وسایل سه بعدی را دوست داریم دو بعدی نشان دهیم. این کیف دستی در نگاه اول بیشتر شبیه یک نقاشی […]