کیسه اب

1 پست

کیسه آب پلاستیکی تاشو

کیسه آب پلاستیکی تاشو

این کیسه آب پلاستیکی خیلی به نظرم جالب و به دردبخور آمد. خیلی از مشکلاتی که برای حمل آب در مسافرت و پیک نیک داریم را این کالا به خوبی حل کرده. خصوصیاتی که باعث شده کالاادوایس این کالا را ادوایس کند : آب داخل آن بو نمیگیرد درب آن […]