کنسرو بازکن برقی

1 پست

کنسرو بازکن برقی One Touch

کنسرو بازکن اگر ضروری ترین نباشد یکی از مهمترین لوازم اشپزخانه هست. ولی از طرفی کار کردن با آن یکی از سختترین کارهای آشپزخانه هست. یکی از مشکلترین کارهای اشپزخانه باز کردن درب کنسرو رب و ذرت و لوبیا و… هست. که یا تا برگشت اقای خونه به تعویق میفته […]