کمر درد

1 پست

دستگاه جوراب پوش

دستگاه جوراب پوش

دستگاه جوراب پوش؟ مگه داریم همچین چیزی؟ بله اگر تا الان هم نداشتیم از این به بعد داریم. با این دستگاه دیگر برای پوشیدن جوراب لازم نیست خم بشوید. بازوی دنده ای کار دست و کمر شما را برای پوشیدن جوراب برایتان انجام می دهد. بعد از پوشیدن جوراب با […]