کفش روزنامه ای

1 پست

ست کیف و کفش Typo

لباس ها و وسایل طرح روزنامه ای همیشه فوق العاده بوده و هستند. طرح روزنامه ای طرحی اسپورت به حساب می آید که هیچ وقت کهنه و یا از مد افتاده نمی شود. خوشبختانه این طرح را تقریبا روی هر چیزی میشود کار کرد: کیف کفش مانتو پیراهن ساک و […]