کریسمس

4 پست

گوشواره

گوشواره طرح کریسمس

تا چند روزی که به کریسمس باقی مانده تا می توانید وسایل مناسبتی این جشن را زودتر آماده کنید تا به ترافیک روزهای آخر نیفتید که استرسش کشنده هست. بعضی از وسایل مناسبتی عمومی هستند و توی هر خانه ای دیده می شوند. ولی بعضی از آنها خاص هستند و […]

روبیک

روبیک طرح درخت کریسمس

واقعا معلوم نیست این قضیه مکعب روبیک دارد به کجا کشیده می شود. قضیه از جایی شروع شد که زمانی که ما حتی در 2 سال هم قادر به حل مکعب روبیک نبودیم ، افرادی در کسری از دقیقه آن را حل کردند. بعدا معلوم شد که این افراد برای […]

درخت کریسمس

9 نکته برای تزیین درخت کریسمس

در کشورهایی که جشن کریسمس به صورت همگانی برگذار می شود از چند هفته مانده به کریسمس می توانید درختهای کریسمس را همه جای شهر ببینید : در میادین شهر, در ادارات, در پارکها و … ولی در کشور ما این جشنها اغلب به شکل خانگی برگذار می شود. در […]

درخت کریسمس ، کالاادوایس

درخت کریسمس نوک برفی

درخت کریسمس از روزگاران قدیم مربوط به جشن های کریسمس بوده است و شاید اصلی ترین رکن این جشن باشد. در کشورهایی که جشن کریسمس به صورت همگانی