چرخ خیاطی دستی

1 پست

چرخ خیاطی دستی , کالاادوایس

چرخ خیاطی دستی

چرخ خیاطی دستی چیزی در حد عصای دست در مسافرت و گردش و محل کار و حتی خانه می باشد. همیشه اتفاق هایی که ۱۰ سال یک بار اتفاق می افتند، در بد ترین زمان ممکن پیش می آیند. یکی از این کارها هم کارهای خیاطی هست. شک نکنید که […]