چانه بند

1 پست

چانه بند ضد خرو پف

چانه بند ضد خرو پف

” چانه بند ضد خرو پف ” کالایی هست که تا من خودم اطلاعی از وجود آن نداشتم و وقتی با آن مواجه شدم برایم خیلی جالب بود. محصولی که جلوی خروپف را میگیرد و مانع از خروپف می شود. پس اگر خودتان خروپف می کنید و یا کسی را […]