پا

1 پست

دمپایی

دمپایی شوینده پا

وسایل کمکی حمام وسایلی هستند مانند : شامپو و صابون ریز ، دمپایی شوینده پا ، گیره ی مو گیر و … این وسایل علاوه بر بهتر و راحت تر کردن استحمام، باعث افزایش امنیت و کاهش خطراتی مانند لیز خوردن در حین حمام کردن می شوند. سختترین بخش حمام […]