پارچ

2 پست

تصفیه آب

پارچ تصفیه آب

با این کیفیت آب این پارچ نیاز همه ی خانواده ها هست. خرید این پارچ یعنی : ارزش دادن به سلامتی و پیشگیری از موارد بیماری زا پارچ تصفیه آب سختی آب را تا حد زیادی می گیرد. مواد فیتلرشونده توسط این پارچ; کلر، سرب، زینک، مس همچنین دارای حشره‌کش […]

پارچ

پارچ همزن دار

چند وقت پیش این پارچ همزن دار را دیدم و به نظرم جالب آمد. ولی نتوانستم کاربرد مناسبی برایش پیدا کنم و به همین خاطر بیخیال معرفی آن شدم. تا دیشب: جای همگی خالی، دیشب جایی مهمان بودیم. نوشیدنی شام هم دوغ خانگی بود. یکی از مهمانها بدون همزدن یک […]