واکر کودک

1 پست

واکر کودک , کالاادوایس

واکر کودک

واکر کودک را جایگزین رورویک کنید. این جمله خلاصه ی نتیجه ای هست که می خواهم در این نوشته به آن برسیم !!!! جدیدا متخصص ها و دکترهای کودکان توصیه می کنند تا در حد امکان از رورویک استفاده نکنیم. این عزیزان ادعا می کنند که رورویک باعث فشار آمدن […]