واقعیت افزوده

1 پست

کیت واقعیت افزوده آرکیت

نکته : واقعیت افزوده چیست؟ واقعیت افزوده به روشهایی گفته می شود که مطالب و یا تصاویری به تصویر واقعی گرفته شده توسط تجهیزاتی مانند گوشی موبایل یا تبلت اضافه می شود.   ” کیت واقعیت افزوده آرکیت ” یک ابزار اموزشی مفرح برای کودکان و بزرگ سالها به شمار […]