نی دار

1 پست

لیوان فانتزی نی دار

لیوان فانتزی نی دار

” لیوان نی دار ” یک لیوان ” نی سرخود ” هست. این لیوان در فصل تابستان پر مصرف ترین وسیله اشپزخانه شما خواهد شد. یک لیوان تبلیغاتی بی نظیر و ماندگار  برای شرکت ها !! چرا؟ چون که بر اساس یک قانون نانوشته نی فقط برای مهمان است. و […]