نگهدارنده لاک

1 پست

نگهدارنده لاک سیلیکونی

اگر با من موافق هستید که لاک زدن اعصاب خورد کن ترین بخش آرایش هست، این کالا رو حتما امتحان کنید. چرا اعصاب خورد کن؟ چون آخرین مرحله از آرایش هست. چون همیشه در این مرحله دیر کردیم و با عجله باید لاک بزنیم. چون اغلب به قدری دیر کردیم […]