نگهدارنده دستمال سفره

1 پست

دستمال سفره

نگهدارنده دستمال سفره

دستمال سفره زیبایی میز و سفره ی ناهارخوری هست. دستمال سفره ای که تزیین آن اگر سختترین کار دنیا نباشد مطمعنا سختترین کار چیدن سفره هست. کاری که در ویدیوهای آموزشی اینستاگرام خیلی ساده و سزیع انجام می شود. ولی در دنیای واقعی بعد از نیم ساعت تلاش به این […]