نگهدارنده درب قابلمه

1 پست

نگهدارنده درب قابلمه آدمک

نگهدارنده درب قابلمه آدمک

نگهدارنده درب قابلمه آدمک  خیلی عالی طراحی شده. آدمکی که یا سرش را داخل قابلمه کرده با ببیند داخل قابلمه چه خبر هست. و یا قبلا داخل قابلمه بوده و میخواهد از قابلمه در بره. اگر این ادمک ها توی اشپزخانه شما باشند دیگر نیازی نیست که نگران سرریز شدن […]