میز

1 پست

میز تحریر تاشو

میز تحریر تاشو دیواری

من یک قانون کلی دارم : کالاهای “کم جا” به درد نمی خورند. چون نه زیبایی آنچنانی دارند و نه مقاومت و کیفیت ساختشان قابل قبول هست. ولی هر قانونی استثناهایی هم دارد. این میز تحریر تاشو ی کاردینو هم یکی از استثناهای این قانون هست. یعنی هم زیبایی آنچنانی […]