ماشین رباتیک

1 پست

ماشین رباتیک با سوخت آب نمک

ماشین رباتیک با سوخت آب نمک !!! تاحالا همه ماشین های اسباب بازی که دیده بودیم یا با باطری کار میکردن یا شارژی بودن یا باید میگرفتی و می کشیدی عقب و ولش میکردی تا یه دو متری جلو بره. پس این که ماشینی فقط با آب نمک کار بکنه […]