ماشین اصلاح

1 پست

اصلاح بدن

ماشین اصلاح بدن

ماشین های اصلاح زیادی با طرح های مختلف وجود دارند تا اصلاح صورت را برای آقایان آسانتر بکنند ولی برای اصلاح موهای مزاحم بدن ( قبل از این کالا ) دستگاه جالبی ندیده بودم. اگر اهل باشگاه هستید و می خواهید همه عضلات بدنتان کاملا دیده شود، دیگر برای اصلاح […]