ماساژ درمانی

1 پست

ماساژور کتف و گردن ، کالاادوایس

ماساژور کتف وگردن

اگر به من بگن ۵ تا از وسایلی که دوست داری نام ببر، بی شک یکیشون ماساژور هست. همه ی ماساژورها رو من دوست دارم؛ ماساژور دستی، ماساژور کتف و گردن، روکش صندلی ماساژور، صندلی ماساژور و صد البته انسان ماساژور !!!! توصیه: انسان ماساژور رو بگذارید برای وقتی که می […]