قالب ژله

1 پست

قالب یخ طرح کوسه

قالب یخ طرح کوسه

کوسه حیوانی هست که همیشه پشت سرش حرف و حدیث زیاد بوده و هست !!!! اگر شما هم کوسه و حرف و حدیث های پشت سرش را دوست دارید حتما با این کالا خیلی حال می کنید. کوسه ای دوست داشتنی را داخل لیوان های نوشیدنی خود رها کنید و […]