عینک اسکی

1 پست

اسکی

چگونه اسکی ارزان کنیم؟

آغاز روزهای برفی تقریبا از اوایل آذرماه هست. همه چیز برف دوست داشتنی و نشاط آور هست(البته تا آب نشده ). بارش برف, دیدن مناظر برفی, راه رفتن روی برف و … صدای خرت-خرت راه رفتن روی برف تازه باریده چیزی کمتر از صدای خش-خش راه رفتن روی برگهای پاییزی […]