عطر جوپ

1 پست

5 عطر مردانه مناسب تابستان

5 عطر مردانه مناسب تابستان نوع عطری که استفاده می کنید رابطه مستقیمی با فصول سال و دمای هوا دارد. در فصول گرم سال نباید به هیچ وجه از عطرهای گرم و شیرین استفاده کنید. عطرهای گرم و شیرین بخاطر طبع گرمی که دارند باعث بیشتر شدن تعریق بدن می […]