طرفداران پرسپولیس

1 پست

پکیج طرفداران پرسپولیس

پکیج طرفداران پرسپولیس / استقلال

پرسپولیسی های دو آتیشه این پکیج مخصوص و ویژه شما ها ساخته شده. هر کسی که طرفدار پرسپولیس باشد باید برای اثبات طرفداری خود این پکیج را داشته باشند. این پکیج شامل ادکلن , لیوان و دستبند با طرح پرسپولیس هست که حس خوبی به دوست داران تیم پرسپولیس می […]