ضدخروپف

1 پست

ضد خروپف

گیره بینی رفع خروپف

خروپف کردن مشکل شایع و آزاردهنده‌ای است که خود فرد و حتی سایر اعضای خانواده و افراد دوروبری را از خواب محروم می‌کند. من اخیرا به میزان شایع بودن و مشکل ساز بودن خروپف و پی برده ام !!!! خروپف کردن بعضا به مشکلی جدی در زندگی افراد تبدیل می […]