شهر بازی

1 پست

هاور هاکی

بازی هاور هاکی

بازی هاور هاکی را تا حالا فقط در شهربازی دیده بودیم. دو دروازه و دو دسته بازی و یک توپ. بالشتکی از هوا در زیر توپ وجود دارد که آن را در هوا معلق نگه می دارد تا حرکت نرم و روانی داشته باشد. دو بازیکن با استفاده از دسته […]