سیب پوست کن

1 پست

دستگاه سیب پوست کن

دستگاه سیب پوست کن

با دستگاه سیب پوست کن می تونید بدون این که دستهاتون کثیف بشه سیب رو پوست بکنید. سرعت پوست کندن هم به شدت بالا می رود. یعنی در ۳۰ ثانیه سیب بدون پوست آماده خوردن هست. توصیه: اگر تعداد زیادی مهمان دارید، مقدار زیادی سیب بخرید و با افتخار این […]