ست حمام

1 پست

ست حمام - کالاادوایس

ست حمام برقی

ست حمام ی در این نوشته برایتان معرفی می کنم که خوراک جهیزیه و استفاده روزمره و همگانی هست. این ست حمام برقی و چند کاره هست. به نظر من کمتر دستگاه چندکاره ای هست که به درد بخور باشد. ولی دستگاه ست حمام برقی چندکاره کاملا به دردبخور هست. […]