سبد حصیری

1 پست

سبد پیک نیک حصیری ، کالاادوایس

سبد پیک نیک حصیری

سریال ” آنشرلی دختری با موهای قرمز ” یادتون هست؟ طرز لباس پوشیدن ها، شکل خونه ها، سبد پیک نیک حصیری و … تمامی این چیزها پر بود از ارامش و خونگرمی. آرامشی که باعث می شد تا فیلم گرم و دلنشین بوده و بعد از چندین سال همچنان در […]