سالادساز تابه ای

1 پست

سالاد ساز تابه ای ، کالاادوایس

سالاد ساز تابه ای

“سالاد خوبه ولی آمادش” این شعار همیشگی منه. علتش هم اینه که خورد کردن بیست تا چیز برای تهیه سالاد، برام خیلی خسته کننده است. البته فقط من نیستم، خیلی ها رو دیدم که اینطوری هستن. اگر واقعا مانند من هستید؛ یعنی سالاد دوست دارید ولی از روی تنبلی حال […]