زیر لیوانی

1 پست

لیوان Hopped up

لیوان Hopped up

یه نصفه بطری نوشابه که می توانید به عنوان لیوان از آن استفاده کنید. حس جالب نوشیدن یک نوشیدنی خنک و یا داغ در داخل یک نصفه بطری نوشابه در نوع خود جالب و دوست داشتنی خواهد بود. مخصوصا سرو دلستر توی عکس ظاهر خیلی شیک و مجلسی دارد. این […]