زیرسیگاری

1 پست

زیرسیگاری جادویی

زیرسیگاری جادویی طرح ریه

هم زیرسیگاری هم وسیله ترک سیگار. این زیرسیگاری روش جدیدی برای ترک دادن معتادین به سیگار عزیز دارد. روشی جالب و متفاوت که برای من دوست داشتنی هست. روش این وسیله ترساندن سیگاری ها از سیگار هست !!!! به محض این که سیگار را درشیار مخصوص آن قرار بدهید, زیر […]