روغن گیر

1 پست

کفگیر روغن گیر , کالاادوایس

کفگیر روغن گیر استیل

من زمانی از آشپزی لذت می برم که تمام وسایل مورد نیاز آشپزی در آشپزخانه موجود و دم دستم باشند، وسایلی مانند انواع کفگیر ، لیسک، انواع چاقو و … این که همزن دستی نداشته باشم و مجبور باشم با قاشق محتویات کاسه را هم بزنم; و یا لیسک نداشته […]