ربات

1 پست

بچه میمون انگشتی

ربات میمون انگشتی

با خریدن این ربات میمون انگشتی بی شک با نمک ترین اسباب بازی عمرتان را خواهید داشت. اسباب بازی که بعد از یک روز همه عاشق و وابسته آن می شوند. این کالا به شکلی هست که احساس داشتن یک حیوان خانگی را به صاحبش انتقال می دهد. شرط می […]