دستگاه بافت مو

1 پست

دستگاه بافت مو ,کالاادوایس

دستگاه بافت مو

دستگاه بافت مو از چند جهت دوست داشتنی هست: اولا یک بار هزینه می کنید و چندین سال استفاده می کنید. یعنی هزینه ی دو یا حداکثر سه بار آرایشگاه را یکبار برای دستگاه پرداخت می کنید و پول چندین بار آرایشگاه را یا صرفه جویی می کنید یا خرج […]