خط چشم

1 پست

شابلون خط چشم

همگی قبول داریم که کشیدن خط چشم سخت ترین بخش ارایش هست. این که چرا هیچ وقت نمیتوانم خط چشم ها را متقارن در بیاوریم رازی هست که هیچ وقت علتش معلوم نشد. مخصوصا وقتی دیر کردید و عجله دارید امکان ندارد بتوان خطوط چشم یکسانی بکشید. تنها راه حل […]