جوجه کبابی

1 پست

منقل چهارپایه

منقل چهارپایه

منقل یکی از اصلی ترین ( به نظر خیلی ها اصلی ترین ) رکن های پیک نیک و مسافرت هست. مشکل هم بزرگ و جاگیر بودن منقل ها می باشد. فضای کوچک جعبه عقب ماشین و کلی وسایل مهم که حتما مورد نیازمون هستند باعث می شود تا جایی برای […]