جام جهانی روسیه

1 پست

خصوصیات پیراهن تیم های ملی جام جهانی

غالبا راحتی, سبکی و خنکی اصلی ترین فاکتورهایی هستند که در طراحی لباس های تیم های ملی فوتبال در نظر گرفته می شود. تیم های فوتبال برتر دنیاعلاوه بر موارد فوق از تکنولوژی ها و فناوری های ویژه ای هم استفاده می کنند. تکنولوژی هایی برای جزب بیشتر و بهتر […]