جامسواکی

1 پست

جا مسواکی

جای مسواک و خمیر دندان ریز اتوماتیک

چند وقتی پیش، شب داشتم مسواک میزدم و صدای تلویزیون رو هم می شنیدم که اتفاقا یک اقای دکتری داشت راجب نظافت دهان و دندان صحبت میکرد. حسابی داشتم پشت دندونام رو تمیز می کردم که جناب دکتر فرمودن : تا حالا اصلا به این فکر کردید که در ایران […]