جاتخم مرغی

1 پست

جا تخم مرغی طرح SUMO

جا تخم مرغی طرح SUMO

سومو ( SUMO ) سبک کشتی سنتی ژاپنی هست که به نظر من زشت ترین ورزش دنیا است که بد هیکل ترین ورزشکارهای دنیا را هم دارد. هیچ وقت فکر نمی کردم چیزی وجود داشته باشد که از سومو الهام گرفتن باشد و من از آن خوشم بیاید. ولی این […]