تولد

1 پست

شمعدان مدرن لوستری , کالاادوایس

شمعدان مدرن لوستری

اگر تا امروز فکر می کردید این نوع شمعدان مدرن و تشریفاتی فقط در فیلم های قدیمی و در قصرهای مجلل انگلستان وجود دارند, مثل من در اشتباه بودید. این شمعدان مدرن لوستری چیزی نیست که هر روزه و در هر جایی از آن استفاده شود. ولی اگر موقعیت استفاده از آن […]