تعمیرات

1 پست

جعبه ابزار طرح تایر

جعبه ابزار در هر خانه و ماشینی لازم و ضروری هست. جعبه ای که شامل حداقل چند سایز پیچ گوشتی و شش گوش و آلن و چند سایز آچار بکس و کاتر و سیم چین و …. باشد. پس به عبارتی هر خانه و خانواده ای حداقل نیاز به یک […]