تخته سبزی

1 پست

تخته گوشت تاشو

خورد کردن سبزی، گوشت، سیب زمینی و … همیشه برایم کابوس بوده و هست. مخصوصا روشی که این کار رو پدرم انجام می دهد برایم به معنی کامل کلمه غیرقابل انجام هست (بله اشتباه نشد، پدرم !!!!!). ایشون همه ی این خورد کردنی ها رو فقط توی دستشون انجام می […]