بالش طبی

1 پست

بالش ضد خروپف

بالش طبی ضد خروپف و ضد درد حافظه دار

تا حالا بالش طبی توی کالاهامون نداشتم. ولی دیگه وقتش هست که یک بالش خاص برای خواب داشته باشیم. چرا این بالش را کالاادوایس ادوایس (پیشنهاد) می کند: چون با این بالش بعد از بیدار شدن احساس گرفتگی و خشکی گردن ندارید دیگر پیچ خوردگی رگ های گردن در خواب […]