اپیلاسیون

1 پست

اپیلاتور یا خودتراش : چه تفاوتهایی دارند و کدام یک بهتر است؟

برای اغلب خانوم ها اولین گزینه برای اصلاح مو های بدن استفاده از خودتراش هست. اغلب این روش اسان تر از روش های دیگر به نظر می رسد. در میان انواع روش های اصلاح موهای زاید بدن این روش ارزانترین روش است و در عین حال کمترین آموزش را هم […]