المنت

1 پست

المنت چای ساز خانگی

المنت چای ساز خانگی

این ” المنت چای ساز خانگی ” مخصوص دانشجویان, اقایان مجرد و افراد تنبلی که حتی حوصله ندارند تا پای اجاق گاز بروند و زیر کتری را روشن بکنند, ساخته شده است. فقط کافیه لیوان خود را پر از آب کرده و این المنت را به برق زده و داخل […]