اسپیکر پرتابل

1 پست

اسپیکر

اسپیکر پرتابل حرفه ای

دنیای اسپیکرها به قدری بزرگ و گسترده شده است که انتخاب اسپیکر یک کار گیج کننده و بسیار زمانبر شده. ولی بی شک این اسپیکر پرتابل یک نمونه ی عالی در این دنیای شلوغ هست. بلندی صدا و تفکیک صدای این اسپیکر برای من غافلگیر کننده بود. وقتی یک صدای […]