استخر

1 پست

گردنی شنا نوزاد ، کالاادوایس

گردنی شنا نوزاد

نوزاد از همان اول قادر به شنا می باشد. این توانایی تا ۱۸ ماهگی در نوزادان وجود دارد. البته بعضی ها این شناور ماندن و حرکت روی آب نوزاد ها تا ۱۸ ماهگی را شنا حساب نمی کنند. این افراد معتقد هستند که شنا کردن تعریف خاص خودش را دارد […]